Emelőgép, emelőeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata

Emelőgép, emelőeszköz, mindenféle munkagép, daru, időszakos vizsgálat Budapesten, Pest megyében és országosan, hozzáértő, megbízható, tapasztalt, regisztrált emelőgép szakértővel!

Időszakos vizsgálat tekintetében vállaljuk emelőgépek, emelőeszközök, földmunkagépek, útépítőgépek esetén az alábbiakat:

Emelőgépekre vonatkozóan az alábbi vizsgálati szolgáltatások elvégzését vállaljuk:

-         Csoportszám szerinti besorolás

-         Üzemeltetési dokumentációk vezetése

-         Vizsgálati terv készítése, vizsgálatok elvégzése

-         Emelőgépek, emelő szerkezetek, munkavédelmi üzembehelyezés

-         Emelőgép szerkezeti és fővizsgálat,biztonságtechnikai felülvizsgá-

          lat a helyszínen is akár

-         Emelőgép ügyintézés

-         Hiányzó emelőgépes dokumentációk pótlásának segítése

-         Egyedi gépvizsgálatok típusai

-         Teherfelvevőeszközök időszakos vizsgálata

-         egyedi és szerződéses szolgáltatás

-         szaktanácsadás

-         Emelőeszközök nyilvántartása

-         Emelőeszköz, emelőgép vizsgálat aktualitásának figyelése

-         Emelőeszköz vizsgálat időpontjainak egyeztetése

-         Bevizsgálás közvetlenül a helyszínen nagyobb mennyiség esetén

-         Emeléstechnikai eszközök azonosítóval való ellátása

-         Vizsgálati jegyzőkönyv

-         Szakmai tanácsadás a helyszínen a felhasználóknak

-         Javítás

 

Vállaljuk daruk és minden egyéb gépi és kézi emelő szabványok szerinti időszakos szerkezeti, fővizsgálatát, biztonságtechnikai felülvizsgálatát és jegyzőkönyvezését, esetileg és hosszabb távú szerződés keretében is.

Szolgáltatásaink közé tartozik még a daruk dokumentációinak pótlása, komplett emelőgép ügyintézői feladatainak ellátása, üzembe helyezési és minősítési eljárás lefolytatása.

Teherfelvevő eszközök vizsgálata:

A vizsgálat helyszínén a időszakos vizsgálat esetén, próbasúlyokkal lehetőség van - az érvényes vizsgálati előírásoknak megfelelően - nem csak statikus terhelési próbák elvégzésére, hanem dinamikus és működési próbákra is. Például: láncos emelők, fogasléces emelők, vagy lemezmegfogók esetében ez elengedhetetlen. Egy egyszerű statikus 25%-os túlterhelés nem ad kellő felvilágosítást az emelőeszközök állapotáról! Ehhez a berendezést szét kell szerelni, ki kell tisztítani, kenni kell és ha a szemrevételezéses vizsgálat szerint megfelelő, akkor 3 teljes emelési és fékvizsgálat utáni, újbóli szemrevételezéses vizsgálat alapján állítható ki a megfelelő vizsgálati jegyzőkönyv.

A Emelőgép szerkezeti és fővizsgálat

  • Vizsgálati terv szerint elvégezzük az időszakos szerkezeti és fővizsgálatokat, a vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet készítünk
  • Piktogramok, biztonsági jelzések pótlásával is lehetőség szerint

 Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálat

  • 5 évenként elvégezzük az időszakos  biztonságtechnikai felülvizsgálatokat


Időszakos biztonsági vizsgálat, mindenféle földmunkagépek, útépítőgépek esetén is tevékenységeink közé tartozik. Minőségi munkát végzünk, szakértelemmel, megbízhatóan!

Dénes János

GD-36:Daruk, emelőgépek, emelőszerkezetek szakértő

GD-40:Útépítőgépek szakértő

GD-39:földmunkagépek szakértő

Ipari szakértő, okl gépészmérnök, közl. bizt. mellékszakirány (műszaki Kárszakértő)

honlap: www.emelogepszakerto.hu

Mobil:+36-70-323-5480

email:denesjanos@emelogepszakerto.hu

Forgó konzolos daruk, villamos emelődobok vizsgálata

Forgó konzolos daruk, híddaruk, valamint villamos emelődobok vizsgálata a vonatkozó MSZ EN 9721-1:2009:

Emelőgépek időszakos vizsgálata.

Általános előírások, MSZ EN 9721-2:1982: Híddaruk, MSZ EN 19175-3:1988: Villamos emelődob gépkönyve, MSZ EN 19183-1:1988: Villamos emelődobok biztonságtechnikai előírásai.

Általános követelmények., MSZ EN 19170-3:1988: Emelőgépek tervezésének létesítésnek általános előírásai. Villamos emelődobok., MSZ EN 19183-2:1988: Robbanásbiztos villamos emelődob MSZ EN 14492-1: Daruk. Gépi hajtású csörlők, emelők.

1. rész: csörlők. szerint történik. Időszakos vizsgálatok menete

1.) Ellenőrizzük, hogy az emelőgép üzemeltethető-e rendeltetésszerűen és biztonságosan, megfelel-e a használati utasítás és a rá vonatkozó szabványok előírásainak.

2.) Fő- és a szerkezeti vizsgálatok során (mely üzemi csoportszámának megfelelő időközönként történik) vizsgáljuk: -szerkezeti elemeken sérülés, kopás, maradó alakváltozás, egyéb rendellenesség, -működőképesek-e a biztonsági berendezések, fékek, fékbetétek, kuplung, vészkapcsoló,stb. -az emelőgép megfelel-e a vonatkozó előírásoknak, -védettsége megfelelő-e a használat közben veszélyt jelentő okok ellen.

Szerkezeti vizsgálatkor: szemrevételezéses, tapintásos, mérőeszközös és üresjárati (működési) vizsgálatot végzünk.

Fővizsgálatkor: szemrevételezéses, tapintásos mérőeszközös, merőműszeres, üresjárati, üzemi terheléses és statikai vizsgálatot (névleges terhelhetőség 1,25-szörösével (vagy névleges terhelés 1,1-szeresével), közben lézeres mérőműszerrel mérve a darupálya alakváltozását), a mérések során darumérleget használunk.

A vizsgálatok megállapításairól jegyzőkönyvet állítunk ki, melyet az emelőgép dokumentációjának mellékleteként kell csatolni.

Biztonságtechnikai felülvizsgálatkor: -szemrevételezéses és működési vizsgálatot végzünk. -legalább 5 évenként, vagy az emelőgép környezetének (Pl.: kiszolgált technológia) megváltozásakor.

Vizsgálataink kiterjednek a következőkre: darupálya, daruhíd-portálszerkezet, futómacska, acélszerkezeti kötések, gépészeti berendezések, burkolatok, horog, kötél, lánc, festés, villamos forgógépek, villamos működtetésű egységek, vezérlőberendezések, munkavezetékek, kábelrendszer, érintésvédelem, kisérő dokumentáció (emelőgépnapló,  munkavédelmi üzembehelyezési engedély, stb.).

Híddaru vizsgálat

Híddaruk vizsgálata a vonatkozó MSZ EN 9721-1:2009, és MSZ EN 9721-2:1982 szerint történik.

Időszakos vizsgálatok menete

1.) Ellenőrizzük, hogy az emelőgép üzemeltethető-e rendeltetésszerűen és biztonságosan, megfelel-e a használati utasítás és a rá vonatkozó szabványok előírásainak

2.) Fő- és a szerkezeti vizsgálatok során (mely üzemi csoportszámának megfelelő időközönként történik) vizsgáljuk: -szerkezeti elemeken sérülés, kopás, maradó alakváltozás, egyéb rendellenesség, -működőképesek-e a biztonsági berendezések, -az emelőgép megfelel-e a vonatkozó előírásoknak, védettsége megfelelő-e a használat közben veszélyt jelentő okok ellen.

Szerkezeti vizsgálatkor: szemrevételezéses, tapintásos, mérőeszközös és üresjárati (működési) vizsgálatot végzünk

Fővizsgálatkor: -szemrevételezéses, tapintásos mérőeszközös, merőműszeres, üresjárati, üzemi terheléses és statikai vizsgálatot (névleges terhelhetőség 1,25-szörösével, közben lézeres mérőműszerrel mérve a darupálya alakváltozását), -

A mérések során hitelesített darumérleget használunk. A vizsgálatok megállapításairól jegyzőkönyvet állítunk ki, melyet az emelőgép dokumentációjának mellékleteként kell csatolni.

Biztonságtechnikai felülvizsgálatkor: -szemrevételezéses és működési vizsgálatot végzünk. -Legalább 5 évenként, vagy az emelőgép környezetének (Pl.: kiszolgált technológia) megváltozásakor

Targoncák vizsgálata

Targoncák vizsgálata a vonatkozó MSZ 9721-4, és MSZ EN 1726 szerint történik, függően attól mikori gyártású, és milyen teherbírású. Időszakos vizsgálatok menete 1.)Ellenőrizzük, hogy az emelőgép üzemeltethető-e rendeltetésszerűen és biztonságosan, megfelel-e a gépkönyv és a jelenleg hatályos szabványok előírásainak, azaz működőképes állapotban van-e. 2.)Fő- és a szerkezeti vizsgálatok során megvizsgáljuk, hogy nincs-e a targonca szerkezeti elemein sérülés, kopás, maradó alakváltozás vagy egyéb rendellenesség, működőképesek-e a biztonsági berendezések, az emelőgép megfelel-e a vonatkozó előírásoknak, védettsége megfelelő-e a használat közben veszélyt jelentő okok ellen. Szerkezeti vizsgálatkor: -szemrevételezéses, tapintásos, mérőeszközös és üresjárati (működési) vizsgálatot végzünk Fővizsgálatkor: -szemrevételezéses, tapintásos mérőeszközös, merőműszeres, üresjárati, üzemi terheléses és statikai vizsgálatot (névleges terhelhetőség 1,25-szörösével, vagy 1,33-szorosával, emelőgép gyártási évétől, és teherbírásától függően), -A mérések során hitelesített darumérleget használunk. A vizsgálatok megállapításairól jegyzőkönyvet állítunk ki, melyet a targonca kisérő dokumentációjának mellékleteként kell csatolni. Biztonságtechnikai felülvizsgálatkor: -legalább 5 évenként, vagy az emelőgép környezetének, a kiszolgált technológiának a megváltozásakor -szemrevételezéses és működési vizsgálatot végzün

 

 

Földmunkagépek, rakodógépek, kotró-rakodógépek

Földmunkagépek esetén, ha vizsgával rendelkezik egy munkagép, akkor is el kell végezni az időszakos biztonsági felülvizsgálatát, és erről érvényes jegyzőkönyvvel is kell rendelkeznie az adott munkagépnek. Példaként említhetőek a különféle járműre szerelt emelőeszközök, amiknek szintén, függetlenül a műszaki vizsgájának érvényességétől, ugyanúgy el kell végeztetni a szerkezeti vizsgálatát, fővizsgálatát, és biztonságtechnikai vizsgálatát is.

Időszakos vizsgálat a járművekkel kapcsolatban álló emelők területén

Napjainkban a gépjárművek számának emelkedésével együtt jár a velük valamilyen módon kapcsolatba hozható emelők térhódítása. Megtalálhatók köztük, a járművek karbantartása, javítása során használt emelők (aknaperem emelő, hidraulikus palackemelő, krokodil emelő, csápos emelő, motorkiemelő (zsiráf), ollós emelő, stb.), a járművekre szerelt emelők (különféle személyemelő szerkezetek, emelő hátfalak, rakodódaruk, stb.), és a járműgyártók alvázaira szerelt, ún. autódaruk, terepjáró mobildaruk. Ha a járművek karbantartása, javítása területén használt emelőket nézzük, már ezeknek is több fajtája van, amik gyakorlatilag, főleg az emelés módjában térnek el egymástól.  (Leginkább 2- vagy 4 oszlopos felépítésűek a használatosak, de példának okáért van 1, 3, 6 oszlopos emelő is, valamint megkülönböztetünk a járművet alvázánál fogva, illetve kerekeinél fogva tartó típus is.) Ezen emelők között, veszélyesség, és gyakoriság szempontjából a csápos emelő áll az élen. Mindezt főleg annak köszönheti, hogy az alátámasztás nélküli jármű alatt történik a munkavégzés, így a többnyire súlyos személyi, vagy anyagi sérüléssel járó balesetek bekövetkezésének kockázata igen magas. Tipikusan 2 függőleges oszlopból, és az azokhoz csatlakozó egy-egy pár állítható hosszúságú, teleszkópikus reteszeléssel helyzetben tartott emelőkarból állnak, végükön a járműn található emelési pontokhoz csatlakoztatható, gumilapokkal ellátott, csavarorsós fémtányérok találhatók. Kezdetben a karok egyenlő hosszúságúak voltak, majd a front meghajtású, orrnehéz autók elterjedése miatt, az elülső karok rövidebbek, a hátulsók hosszabbak lettek. Amennyiben csavarorsós emelőegység segítségével történik az emelés, akkor ezek a karok egy olyan ún. főanyához csatlakoznak, ami alatt egy biztonsági csavaranya is található, ennek feladata a főanya szakadása esetén, az emelt gépjármű kismértékű elmozdulását követő megtartása, amennyiben állapota megfelelő. Könnyen belátható, hogy rendszeresen ellenőrizni kell, mind a főanyát, mind pedig a biztonsági csavaranyát, és az előzőekben említett emelőkarok reteszelő mechanizmusát, mindezek létfontosságúak az üzemeltetés során.  Gondoljunk csak bele, ha pl. a karok nem reteszeltek a jármű erő hatására elmozdulhat, így az leeshet, esetleg megsérülhet. Ezen gépek, berendezések működtetése során az üzemeltető felelőssége, a munkavédelmi, munkabiztonsági, technológiai és a műszaki üzembiztonsági követelmények megteremtése, figyelemmel kísérése, mivel az eszközök idővel kopnak, használati tulajdonságaik, biztonsági berendezéseik megváltoznak, így üzemeltetésük egyre több veszélyt rejt magában. Az ún. munkavédelmi gépvizsgálatok, a munkavédelem szakterületén belül, a legösszetettebbnek számítanak. Az időszakos gépvizsgálatok elvégeztetése a vonatkozó szabványok, jogszabályok alapján, műszakilag elősegíti a gépek balesetmentes használhatóságát, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megvalósítását és nem utolsó sorban a jogszabályoknak való megfelelést. Munkavédelmi törvény írja elő, hogy amennyiben van az adott gépre, technológiára miniszteri rendelet alapján életbe léptetett biztonsági szabályzat, akkor annak megfelelően kell eljárni vizsgálatuk során. Nézzük csak, hogy mit is takar ez az emelőgépek területén? Itt létezik egy ún. Emelőgép Biztonsági Szabályzat, amely a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet alapján lett hatályba léptetve.AZ EBSZ szerint időszakos vizsgálatok körébe tartozik, az időszakos biztonsági felülvizsgálat, a szerkezeti vizsgálat és a fővizsgálat is, amelyek elvégeztetéséről az emelőgép tulajdonosának kell gondoskodni, erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, amelyet a vizsgálatot végzőnek aláírásával kell hitelesítenie. Itt szeretném megjegyezni, hogy létezik egy ún. műszakos vizsgálat is, amelyet az adott emelőgép minden munkakezdésekor el kell végezni, akkor is, ha pl. a kezelő elmegy ebédelni, és ezt követően szeretné ismét használatba venni azt, és amelyet igazolhatóan el is kell végeznie.
Emelőgép vizsgálatok fajtái:

  • üzembehelyezést megelőző, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok
  • üzembehelyezés, melynek feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok megléte, és ami elrendelése az üzemeltető kötelessége
  • időszakos biztonsági vizsgálatok (fővizsgálat, szerkezeti vizsgálat, biztonságtechnikai vizsgálat)

Mielőtt továbbhaladnánk, néhány szót szeretnék ejteni, egy nagyon fontos tényezőről, ami meghatározó az emelőgépek tervezése, üzemeltetése, vizsgálata során. A felülvizsgálatok időintervallumának fő befolyásoló tényezője a használat gyakorisága, és az igénybevétel nagysága, amelyek nyilvánvalóan kimagasló kockázatot jelentenek, úgy a kezelő, mint esetleg a berendezés közvetlen környezetében levő munkások, anyagi értékek számára. Ezért az adott emelőgépet és annak részegységeit, a változó terhelési viszonyok (terhelés nagysága, valamint annak időbeli gyakorisága szerint) és az üzemmód változásai miatt is, mindezeket figyelembe vevő ún. üzemi csoportszámba sorolják. Érthető, hogy másként kell tervezni, vagy időszakos (fő- és szerkezeti) vizsgálatnak alávetni egy emelőgépet, ami folyamatos üzemben, nagy tömegeket, magas környezeti hőmérséklet mellett mozgat, mint egy olyat, amit napi egy-két alkalommal, vagy esetleg évi néhány alkalommal, mondjuk karbantartó feladatra használnak, kis terhek emelése során. Megkülönböztetünk szabványok szerint meghatározott, és gyártók általi, tulajdonképpen termékkiválasztást segítő üzemi csoportszám besorolásokat is. Ezekhez egymással bizonyos módon összeegyeztethetők, így az időszakos vizsgálatok szükséges időintervallumának megválasztásához támpontot nyújtanak. Ezen vizsgálatok során ellenőrzik tulajdonképp, hogy az emelőgép üzemeltethető-e rendeltetésszerűen, biztonságosan. Ennek részét képező fő- és szerkezeti vizsgálatok alkalmával (mely üzemi csoportszámának megfelelő időközönként történik) vizsgálja a szakértő, hogy nincs-e az egyes szerkezeti elemeken sérülés, kopás, maradó alakváltozás, egyéb rendellenesség, működőképesek-e a biztonsági berendezések, fékek, fékbetétek, kuplung, vészkapcsoló, stb., az emelőgép megfelel-e a rá vonatkozó előírásoknak, védettsége megfelelő-e a használat közben veszélyt jelentő okok ellen, megtörténtek-e a szerkezeti vizsgálatok, és az ott tapasztalt hibák kijavítása megtörtént-e. A szabványban előírt jelölések, piktogrammok, dokumentáció meglétének ellenőrzése szintén feladat a vizsgálat során. Tulajdonképpen a fővizsgálat egyben szerkezeti vizsgálatnak is minősül, annak egyfajta kibővített változata, annyi különbséggel, hogy üzemi-, és túlterheléses teherpróbákat is tartalmaz.

Üzemi csoportszám

Időszakos Szerkezeti vizsgálatok időköze

Időszakos Fővizsgálatok időköze

1

1800 üzemóra, vagy 8 hónap

4800 üzemóra, vagy 24 hónap

2

1400 üzemóra, vagy 7 hónap

4200 üzemóra, vagy 21 hónap

3

1200 üzemóra, vagy 6 hónap

3600 üzemóra, vagy 18 hónap

4

800 üzemóra, vagy 4 hónap

2400 üzemóra, vagy 12 hónap

5

400 üzemóra, vagy 3 hónap

1200 üzemóra, vagy 9 hónap

Üzemi csoportszám, és a felülvizsgálatok időközének összefüggése táblázatosan

 Sajnos gyakran lehet találkozni nem hozzáértő, vagy jogosulatlanul kiállított, „papírgyártók” által készített, szakmailag színvonaltalan jegyzőkönyvekkel. Ennek egyik fő oka egy tévhit. Néhány üzemeltető ugyanis tévesen azt gondolja, hogy ezek a jegyzőkönyvek csak papírlapok, amiket a munkavédelmi hatóság számára kell mindössze kiállíttatniuk, és amik valami csoda folytán mentesítik őket minden felelősség alól, egy esetleges ellenőrzés, vagy baleset során, függetlenül az adott emelőgép állapotától. Ez nem így van. Gyakorlatilag, mivel létezik az általam már előzőekben említett ún. műszakos vizsgálat is, ezért ugyanúgy, sőt, fokozottabban felelősek a gép állapota miatt bekövetkezett balesetért, mint az általuk alkalmazott „papírgyáros”, aki ráadásul, ha esetleg még engedélye sincs rá, csak egy fecnit tölt ki, ami értéktelen, mindezzel veszélyeztetve az adott gépet használókat, és környezetüket, valamint anyagi javaikat. Igaz sok esetben egész „relatíve olcsón” kiállítják ezeket a papírokat, de ha jobban belegondolunk, hogy jogosultság hiányában, vagy szándékosan eltitkolt fontos műszaki hibák fel nem tárása miatt, akár maga az üzemeltető is készíthetne egyet, az sem érne kevesebbet. Jónéhány olyan biztonsági berendezés van egy-egy mai emelőgépben, ami ellenőrzésének elmulasztása, működésképtelenségének fel nem derítése miatt súlyos, esetleg halálos balesetek, komoly gépkárosodások előidézője lehet. Nézzük mi a helyzet a bírságokkal, amiket kiszabhatnak egy-egy munkavédelmi ellenőrzés során.

Időszakos vizsgálat Budapesten, és országosan!

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 3
Tegnapi: 3
Heti: 14
Havi: 10
Össz.: 25 606

Látogatottság növelés
Oldal: időszakos vizsgálat
Emelőgép, emelőeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata - © 2008 - 2020 - idoszakos-vizsgalat.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »